Mer information

Plats och resa

Kursen kommer att hållas i Sareks nationalpark, som är en del av världsarvet Laponia. Området är ett stiglöst fjällandskap med vacker och rik natur. Vi kommer att börja i Boden, varifrån vi gemensamt åker buss till Kvikkjokk. Därifrån åker vi helikopter till strax utanför nationalparksgränsen. Vid avslut är det helikoptertransport till Kvikkjokk, och buss tillbaka till Boden.

Kostnad

Du som deltagare betalar endast resekostnader upp till 400 kronor för att ta dig till och från vår samlingsplats – ingen övrig anmälnings- eller deltagaravgift.

Du köper biljetter till och från samlingsplatsen själv, och får sedan dessa betalda (förutom 400 kr). Kan du inte ligga ute med pengar för resan kontaktar du kursteamet. För ekonomiskt bidrag till de övriga 400 kronorna ska du i första vända dig till din scoutkår och/eller ditt distrikt/din region, eftersom dessa ofta kan bidra med pengar för ledarutbildningar.