Mer information

Plats och resa

Kursen kommer att hållas i ett svenskt fjällområde med rikt växt- och djurliv. Vi kommer att ha en gemensam samlingsplats dit du kan ta dig med tåg och buss. Denna plats meddelas senare (men i god tid för att du ska hinna planera din resa).

Kostnad

Du som deltagare betalar endast resekostnader upp till 400 kronor för att ta dig till och från vår samlingsplats – ingen övrig anmälnings- eller deltagaravgift.

Du köper biljetter till och från samlingsplatsen själv, och får sedan dessa betalda (förutom 400 kr). Kan du inte ligga ute med pengar för resan kontaktar du kursteamet. För ekonomiskt bidrag till de övriga 400 kronorna ska du i första vända dig till din scoutkår och/eller ditt distrikt/din region, eftersom dessa ofta kan bidra med pengar för ledarutbildningar.