Mer information

Kostnad

Du som deltagare betalar endast delar av resekostnaderna för att ta dig till och från vår samlingsplats – ingen övrig anmälnings- eller deltagaravgift tas ut. Du kan få bidrag för dina resekostnader som överstiger 400 SEK.

Du planerar och bokar din resa själv, och redovisar sedan dina utlägg enligt senare instruktionerna.