Mer information

Kostnad

Du som deltagare betalar endast delar av resekostnaderna (mer information om exakt summa kommer) för att ta dig till och från vår samlingsplats – ingen övrig anmälnings- eller deltagaravgift tas ut.

Du köper biljetter till och från samlingsplatsen själv, och får sedan delar av summan återbetald. Kan du inte ligga ute med pengar för resan kontaktar du kursteamet. För ekonomiskt bidrag till resekostnaderna ska du i första vända dig till din scoutkår och/eller ditt distrikt/din region, eftersom dessa ofta kan bidra med pengar för ledarutbildningar.