Jag ska förändra världen!

Foto: Holger Ellgard

Leda för en hållbar värld är en kurs där du som utmanarscout utvecklar ditt ledarskap för att göra världen bättre. Kursen ges av Scouternas Folkhögsskola tillsammans med Försvarsmakten.

De utmaningar vi står inför, ekologiska, sociala och ekonomiska, är ofattbara. De kommande femton åren är avgörande för att nå en hållbar utveckling för mänskligheten och planeten. Det kommer krävas stor beslutsamhet och initiativförmåga. Kursen ger dig redskap och stöttar ditt engagemang för att leda för en hållbar värld.

Årets kurs

Kursen är veckolång och sker till havs på en av försvarsmaktens stora segelbåtar, HMS Gladan. Scoutmetoden, scouternas pedagogiska grundsyn och scouternas program kommer prägla arrangemanget. För hållbar utveckling är utgångspunkten FNs Globala mål och Agenda 2030. Alla globala mål kommer att behandlas övergripande och lite extra fokus kommer läggas på målet Hav och marina resurser.

Inga förkunskaper i segling krävs. Försvarsmakten kommer instruera i segling.

Ta chansen att utveckla ditt ledarskap och vara med och förändra världen!

Anmälan och praktisk info

  • När: 22-27 maj, 2017. Ledighet från skolan kommer att behövas och i samband med antagning får du ett brev du kan tillhandahålla med din ledighetsansökan.
  • Var: Veckan påbörjas och slutar i Örlogshamnen i Karlskrona
  • Kostnad: Kursen är gratis men resan till och från Karlskrona betalar du delvis själv. Resekostnader inom Sverige över 400 kr ersätts förutsatt att bokning sker i god tid och följer arrangemangets resepolicy (som du får i samband med antagning). Är kostnaden ett hinder för ditt deltagande, kontakta oss.
  • Anmälan: här (länk). Antalet platser är begränsat och urval bland sökande kommer att ske. Sista dag för ansökan är 20:e mars och besked ges 25:e mars

Mer info? Mejla på hallbarvarld@scouterna.se.

 

Scouternas folkhögskola logo pink