Jag ska förändra världen!

Leda för en hållbar värld är ett arrangemang där du som utmanarscout upptäcker och lär dig mer ditt eget ledarskap och vad som egentligen menas med hållbar utveckling. Arrangemanget genomförs av Scouternas folkhögskola i samarbete med Försvarsmakten under 2017-2020 – två gånger i fjällmiljö, två gånger till sjöss.

Att leda för en hållbar värld innebär att leda sig själv och andra mot framtiden, med start idag. Oavsett om det handlar om att påverka kompisgänget eller att leda i simklubben, församlingen eller scoutkåren kommer du längre med kunskaper i ledarskap och hållbar utveckling.

Arrangemanget vilar på tre grundpelare: ledarskap, hållbar utveckling och ledarskap för hållbar utveckling. En grundförutsättning för en hållbar utveckling är mångfald och jämlikhet och därför tror vi i ledarteamet stenhårt på att alla har något att bidra med. En grupp med många olika infallsvinklar når längre än en  grupp med många likasinnade.

En av anledningarna till varför Leda för en hållbar värld finns är för att de utmaningar vi står inför – ekologiska, sociala och ekonomiska – är ofattbara. De kommande åren är avgörande för att nå en hållbar utveckling för mänskligheten och för planeten.  Arrangemanget ger dig redskap och stöttar ditt engagemang för att leda för en hållbar värld och förutom ett märke och nya erfarenheter kommer du även att få ett diplom som bevis på ditt deltagande.

Arrangemanget 2019

Vi tillbringar en vecka i södra Sveriges skärgård, till största delen ombord på en av Försvarsmaktens stora segelbåtar, tillsammans med ledare från Försvarsmakten. Dagarna innehåller bland annat segling, sjökunskap och kurspass och övningar kring ledarskap och hållbar utveckling. Innehållet präglas av Scoutmetoden, scouternas pedagogiska grundsyn och scouternas program. För hållbar utveckling är utgångspunkten FNs Globala mål och Agenda 2030. Extra fokus kommer ligga på de mål som vi kan knyta till den miljö vi verkar i.

Arrangemanget är utformat så att det inte krävs några förkunskaper i varken segling eller hållbar utveckling.

Ansökan och praktisk info

  • När: 29 juli-4 augusti 2019
  • Vem: Du som är utmanarscout.
  • Var: södra Sveriges skärgård. Påmönstring sker i Göteborg vid lunchtid på måndagen, och avmönstring sker i Karlskrona vid lunchtid på söndagen.
  • Kostnad: Gratis, men resekostnader betalar du delvis själv. Är kostnaden ett hinder för ditt deltagande, läs mer här.
  • Ansökan: hittar du här>>

Mer info eller frågor? Mejla till hallbarvarld@scouterna.se.

 

Scouternas folkhögskola logo pink