FNs hållbarhetsmål

Jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, ekosystem och biologisk mångfald…

… tillsammans med fjorton andra mål utgör de tre ovanstående ramen för FN:s globala hållbarhetsmål. De antogs 2015 och varje medlemsland ska fram till 2030, utifrån sin situation, arbeta för att uppnå dem. Samtidigt har målen sin grund i det internationella samarbetet, att alla länder har ett gemsamt ansvar för att de genomförs.

De globala målen gäller oss alla – ungefär sju miljarder människor – och därför måste vi alla tillsammans arbeta för att de ska uppfyllas! Under arrangemangets pass som rör hållbar utveckling kommer du att få verktyg för hur du kan arbeta för att målen ska bli verklighet.

Vill du veta mer?

Du kan till exempel…

… Spana in www.globalamalen.se
… Lyssna på podden ”Vems agenda” av CSR Sweden

 

globala-malen-logo-och-ikoner-2

FN:s 17 globala mål